Partnerskap & Samverkan

Här börjar alla våra samarbeten. Grundstenen för ett långsiktigt samarbete är en tydlig modell för samverkan och partnerskap. Att ha ett ekonomiskt fördelaktigt avtal är viktigt men att leverera ett operatörsavtal utan en plan för hur vårt samarbete skall fortlöpa är inte vår grej. Vi utgår från era behov och skräddarsyr förvaltning och support. Därefter ser vi till att ni har de bästa avtalen möjligt hos er operatör men vi börjar i rätt ände.

Många gånger är ett byte av växel eller operatör inte nödvändigt vid ett eventuellt missnöje utan exemplen är många där lösningen är anpassad fel, utbildning saknas och supporten är bristfällig. Upfront kan ta över förvaltning och hjälpa er med dessa delar oavsett om avtalen är på väg att gå ut eller ej. Är ni ändå i färd med en upphandling eller en jämförelse i funktion och ekonomi finns vi till hands som en expert med över 125 års erfarenhet.

Det enklaste att säga om oss är att vi kan erbjuda en helhet för er kommunikation med totalt ansvar för drift, support och proaktiv förvaltning när det kommer till telefoniplattform, operatörsavtal mobiltelefoner. Vi ser helst att ni ser oss som vi är anställda hos er och levererar En Kontaktyta för all er telefoni som er egna telefoniavdelning. Oavsett om det handlar om teknisk eller administrativ support är vi ett samtal eller mail bort.

Några av fördelarna med ett partnerskap med Upfront